Har du spørsmål til tannlege i Polen ? Ring oss. Vi snakker norsk +47 90126362

Tannproteser

Typer av tannproteser

Man kan skille mellom to hovedgrupper av tannproteser:
– faste proteser
– avtakbare proteser (som oftest utstyrt med klammere)

Faste tannproteser

Faste tannproteser utgjør en varig erstatning og sitter fast på pasientens egne tenner, det vil si at de er sementert til tenner ved hjelp av sement. Under vanlige omstendigheter er pasienten ikke i stand til å ta protesen ut selv. Blant faste tannproteser kan man nevne: inlays, onlays, skallfasetter, endo-tannkroner, kroner og broer.

Avtakbare tannproteser

Avtakbare tannproteser er erstatninger som pasienten selv kan ta inn i og ut av munnhulen. Pasienten skal ta protesen ut hver gang den skal vaskes etter måltidet. Blant disse protesene kan vi nevne: skjelettproteser, overdenture-proteser samt synkbare del- og helproteser i akryl.

Fylling av tenner ved hjelp av komposittfyllinger har sine grenser.

I de siste 30 årene har det skjedd en enorm fremgang i konstruksjon av tannlegematerialer. Moderne fyllinger utgjør nesten en helhet sammen med tannen, fyllingens kosmetiske egenskaper gjør at den nesten blir usynlig og dens mekaniske egenskaper gjør det mulig for tannleger å reparere til og med veldig ekstensive skader.

Dessverre finnes det en viss grense og når denne har blitt krysset kan man ikke lenger behandle skader ved hjelp av komposittfyllinger.
I mange tilfeller der komposittfyllinger blir anvendt bør man egentlig rekonstruere tannen ved hjelp av et onlay eller til å med ved dekking av tannen med en krone.

Avtakbare erstatninger

Skjelettproteser

tannproteser


Skjelettproteser er en avtakbar erstatning som anvendes når tannmangler er altfor ekstensive til å kunne repareres ved hjelp av en bro.
Hoveddelen av denne protesen er et metallskjelett utstyrt med klammere og opplegg. Metallskjelettet er redusert til minimum i sin størrelse og er så tynt at det ikke medfører stor ubehag hos pasienter som bruker denne typen av tannerstatning. Opplegg er elementer som blir festet på tyggeflater av tenner eller kroner og som overfører tyggekraftbelastningen til kjeveben gjennom tennene og periodontalfibrene.

Det er en nesten fysiologisk måte å overføre tyggekraftbelstningen til ben på, noe som uten tvil utgjør en fordel av denne typen av tannerstatning. I proteser av denne typen er det også slimhinnen og benhinnen som deltar i overføring av tyggekraftbelastningen, men i mye mindre grad enn ved bruk av synkbare akrylproteser.

Protesens klammere har som mål å holde protesen på plass – retensjon

På grunn av deres uestetiske utseende blir de oftere og oftere erstattet av trykknapp-systemer og teleskopproteser som festes på tannkroner. Tenner som befinner seg i nærheten av en slik protese må få sine egne kroner, slik at protesen kan sitte godt på plass. Festing av protesen til tenner med kroner skjer uten synlige metallelementer, noe som tillater å oppnå en bedre estetisk effekt.

Synkbare del- og helproteser i akryl

De utgjør, på samme måte som skjelletproteser, en avtakbar erstatning. Tyggekraftbelastningen til kjeveben er i dette tilfellet overført kun av slimhinnen og kjevebens benhinne. Dette kan føre til benets overbelastning, noe som fremskynder benatrofi og fører til at protesen synker. Protesen virker «altfor stor» og dens festing blir svakere, noe som fører til at det blir vanskelig å holde den på plass.
I slike tilfeller skal protesen tilpasses eller fremstilles på nytt.
Størst benatrofi forekommer når pasienten begynner å bruke protesen for første gang eller etter tannekstraksjon.

Det er spesielt helprotesen i den nedre kjeven som kan medføre store problemer. Her er implanter et alternativ. Synkbare delproteser fremstilles i akryl eller nylon som er et ganske fleksibelt stoff.
Nylonproteser tilpasser seg til naturlig vev utmerket når det gjelder fargen siden stoffet er semi-gjennomsynlig.

Protesen har ingen metallelementer, noe som tillater å oppnå en effekt som er tilfredsstillende for pasienten når det gjelder estetikken og samtidig funksjonell og praktisk, til en rimelig pris. Stoffets utholdenhet og dets kjemiske egenskaper gjør det mulig å fremstille en solid og holdbar protese.
Det er ikke alle pasienter som venner seg til denne typen av tannprotese uten problemer. Hos enkelte pasienter kan det forekomme problemer med å holde protesen på plass. Noen pasienter kan være allergiske mot akryl som protesen er fremstilt av.

I tilfeller når pasienter har problemer med å holde en akrylprotese på plass i munnen, anvendes det implantproteser:

Når det gjelder øvre protese skal minst 4 tannimplantater festes i kjeven.
Når det gjelder nedre protese skal minst 2 tannimplantater festes i underkjeven.

Close Menu