Har du spørsmål til tannlege i Polen ? Ring oss. Vi snakker norsk +47 90126362

Rotfylling (også kjent som endodontisk behandling) gjøres ved hjelp av mikroskop. For å sikre et rent arbeidsfelt trer man en gummiduk (kofferdam) over tannen for å kunne jobbe isolert fra munnhulen. Den vanligste årsaken til at en tann må rotfylles er utvikling av bakteriell infeksjon i tannroten som må ”desinfiseres”. Når dette gjøres ved hjelp av mikroskop kan man se rotkanalene mye bedre i forstørrelse og ”infeksjonskilden”, den døde pulpaen (alminnelig kalt for nervekanaler), blir renset mer nøyaktig og mer effektivt. Forstørrelse av arbeidsfeltet gjør det mulig å gjennomføre kompliserte rotfyllinger som ellers er umulig å utføre ved en standard behandling uten mikroskop.

Rotkanal-anatomi er ofte komplisert. Rotkanalene er ikke rette og har mange forgreininger. For eksempel, i de øvre jekslene finnes det, overraskende nok, ikke tre men fire eller flere kanaler. Risikoen for å overse flere rotkanaler ved behandlingen minimeres takket være kraftig forstørrelse på det endodontiske mikroskopet. Moderne rotbehandling gjør det også mulig å behandle komplikasjoner etter rotfyllinger, for eksempel rotperforasjon eller perforasjon av pulpagulvet. Ved hjelp av mikroskopet finner man det ødelagte området og reparerer perforasjonen med et spesielt materiale, sement. En slik behandling er ofte den eneste måten å redde den skadde tannen på.

Rotfylling av tenner ved hjelp av mikroskop gir mye større mulighet for behandling og diagnostikk. Et forstørret bilde viser blant annet flere rotkanaler som ellers er usynlige. Behandling av disse kanalene har som oftest størst betydning for en vellykket rotfylling.
Ved å bruke dental mikroskop kan man se inn i tannen og oppdage det som er umulig å se uten slikt utstyr.

Mikroskop gjør det mulig blant annet å:
-identifisere rotspisser til flere rotkanaler
-lukke rotperforasjoner
-fjerne deler av knekte instrumenter fra rotkanalene
-fjerne dentikler (forkalkninger i pulpakavum)
-fjerne gamle metall krone-rotinnlegg

Endodontisk behandling – rotfylling– tannrot behandling

For å sørge for en effektiv tannrot behandling bruker vi avanserte mikroprosessorenheter som hjelper oss til å identifisere lengden på roten som skal behandles. Rotkanalene rengjøres og tørkes først, og deretter fylles de ved hjelp av et moderne B&L-utstyr for termoplastisk fylling av rotkanalen med guttaperka.

Rotfylling rotfylle pris, endodontisk behandling av tann

Neste steg etter at guttaperkaen har stivnet er å sementere inn i kanalen en fiberglass krone-rotinnlegg for å forsterke roten. Som oftest brukes det ett innlegg per rotkanal, men det kan også brukes flere innlegg ved bredere rotkanaler. Deretter rekonstrueres det manglende tannbenet med et spesielt komposittmateriale.
Etter tre behandlinger, dvs. rotfylling, forsterking med fiberglass krone- og rotinnlegg, samt oppbygging av tannbenet med komposittmaterialet, er tannen klargjort for protetisk behandling, dvs. nedsliping og avtrykk som skal brukes til å lage en keramisk krone.

Innsetting av den keramiske kronen er den viktigste delen i behandlingen av en ferdig rotfylt  tann. Etter tannrot behandling må tannen forsterkes, ellers vil den sprekke før eller siden. Kronen virker som en ekstraisolasjon og beskytter tannen mot reinfeksjoner, dvs. at bakterier trenger inn på nytt i en ferdig rotfylt tann. Derfor er den protetiske behandlingen med kronen et nøkkelelement i hele behandlingsprosessen.

Legg igjen ditt telefonnummer,og vi vil kontakte deg.

Ditt navn

E-post

Telefonnumer

TEAMET

  • Tannpleier Paulina Wzorek

TEAMET IMPLANTIS – les mer… 

Tannlege Tomasz Bobek utfører rotfylling , inkludert fjerning av knekte endodontiske instrumenter.Ved hjelp av dental mikroskop og annet spesialutstyr lykkes vi ofte med å fjerne knekte rotkanalinstrumenter.  Fjerning av det knekte instrumentet gjør det ofte mulig å rense og fylle tannrotkanalen, som gir en god prognose.

Vennligst sjekk kampanjer: rotfylling-rotfylle-pris

Fjerning av et knekt rotkanalinstrument fra jekselrotet i underkjeven ved hjelp av Labomed-mikroskop.

Eksempler:

Rotfylling, Tannbehandling, tannlege, polen

Rotfylling

Knekt  Hedstrøm-instrument i mesialkanal på jekselen i underkjeven.

Implantis- tannlege, utlandet

Det knekte rotkanalinstrumentet er blitt fjernet fra tannkanalen – Hedstrøm-fil med en lengde på omtrent 3 mm.

Rotfylling, Implantis - reciproc

Røntgenbilde bekrefter at det knekte rotkanalinstrumentet er blitt fjernet fult ut fra mesialkanalen på jekselen i underkjeven.

Rotfylling

Fjerning av et knekt endodontisk instrument fra rotkanalen til en hjørnetann i underkjeven ved hjelp av Labomed-mikroskop.

Reciproc tannrot behandling Polen

Knekt Hedstøm-instrument i høyre hjørnetann i overkjeven.

Implantis - tannrot-behandling, Polen

Bildet viser tannen etter fjerning av det knekte rotkanalinstrumentet. Behandlingen ble utført ved hjelp av Labomed-mikroskop.

tannrot tannbehandling - Implantis

Tannen etter fjerning av det knekte rotkanalinstrumentet og fylling av rotkanalen, forsterket med glassfiber-stift. Behandlingen ble utført ved hjelp av Labomed-mikroskop.

Rotfylling er en effektiv redning for tann.


Rotbehandling

Rotbehandling er i dag et lite inngrep som ikke trenger å ta mer en 25-30 minutter og hvor vi garanterer vil være helt smertefritt.

Endodontisk behandling (rotfylling) består av å fjerne betent og død masse fra tannkjernen og/eller i tannrøttene, for deretter å fylle dette området med et permanent og sterkt fyllingsmateriale for å stabilisere røttene og for å bygge opp tannkjernen slik at det kan settes protetetiske løsninger over disse.

Formålet med rotfylle er primært for å fjerne smittekilden for infeksjoner og betenelser, men også for å øke stabiliteten i tannen samt fjerne muligheten for smerte og fremtidige problemer ved at nerven blir irritert eller eksponert, som igjen vil føre til smerte og ubehag for pasient Takket være moderne metoder og godt utstyr kan rotfylling i dag bli utført i løpet av en sesjon hos tannlegen og uten at det vil gjøre vondt.
Ved å ta gode røntgenbilder lokale 3D bilder (mini cbct) vil vi raskt og nøyaktig kunne finne de betente områdene som skaper problemer for pasienten og raskt stille diagnose og planlege riktig behandling. Ved å bruke slike bilder i tre dimensjoner så vil vi også kunne fastslå lengde og fasong på røttene og vi vil også kunne forberede oss på eventuelle overaskelser som vil kunne ligge i slike røtter og på den måten ungå å komme opp i problemer i selve rotbehandlingen.

Denpro - Rotbehandling

Ved vår klinikk har vi i dag to sertifiserte spesialister som kan behandle kompliserte tilfeller ved bruk av mikroskop. Rotbehandle ved hjelp av mikroskop gjør prosessen mer tidskrevende, men i problematiske tilfeller så er det helt nødvendig for å forsikre seg mot at kanalene faktisk blir renset og igjen fylt på en tilstrekkelig god måte. Dette er typisk der røttene ikke er formet normalt, er inservet eller har andre abnolmier.
Samtlige av tannlegene som utfører rotbehandling ved vår klinikk har minimum andregrads spesialisering innen dette feltet.
Det betyr i tillegg til vanlig generell tannlegeutdannelse har de utført tre år med påbygging med spesialisering innen endontics ved en universitetsklinikken i Polen.

Dette er igjen godkjent spesialisering hos bl.a. norske HELFO for å kunne kalle seg spesialist. Vanlig tidsbruk for slike prosedyrer er alt fra 25 minutter og opp til to timer per tann (avhengig av hvilken tann og hvor mange kanaler den har).
Vanligvis så deler vi det opp i to etapper, der første steg vil være å rense kanalen og fjerne alt organsik materiale. I ettape to, så vil vi igjen fylle roten/røttene for deretter bygge opp tannkjernen. Dette kan gjøres samtidig, eller man kan vente noen dager mellom disse to etappene.
Etter at tannkjernen er bygget opp og tannkjernen er det vi kaller «død», så vil det være mulighet å bygge opp tannen med compositt, eller å få sementert en krone på toppen og behandlingen er sluttført.

Det er standard prosedyrer ved vår klinikk å ta kontroll røntgen av samtlige tenner/røtter som blir rotfylt. Dette er for en umidelbar kontroll av tannlegens arbeid, men også for pasienten hvis det er snakk om forsikring eller annen type refusjonskrav vedkommende måtte ha. Det blir også ofte brukt for å sammenligne situasjoner før og etter og for å kontrollere den generelle helsen til en pasient når man kommer tilbake på kontroll.


Hva er å rotfylle?
Rotfylle (også kalt ‚endodonti’) er nødvendig behandling når blodforsyning eller tannens nerve (kalt „pulpa”) er infisert. Det er mulig du ikke føler noe smerte i de tidlige stadier av infeksjonen. I noen tilfeller kan tannen bli mørkere i fargen, noe som kan bety at nerven i tannen er død eller er døende. I så fall må det rotfylles.

Hvorfor er å rotfylle nødvendig?
Hvis pulpa blir infisert, kan infeksjonen spres gjennom rotkanalsystemet. Dette kan på sikt føre til en byll. En byll er et betent område hvor pus samler seg og kan føre til hevelse i vevet rundt tannen. Symptomene på byll kan variere fra ubehagelig verk til sterke smerter. Tannen kan være øm når du biter. Hvis rotfylling ikke blir utført, vil infeksjonen spre seg og tannen må fjernes.

Er rotfylling vondt?
Nei. Det benyttes lokalbedøvelse, og det skal ikke føles annerledes enn å ha en vanlig fylling. Det kan være litt ømhet etterpå, men dette bør gradvis avta over tid.

Hva er målsetningen?
Hensikten med behandlingen er å fjerne all infeksjon fra rotkanalen. Roten blir så renset og fylt for å forhindre ytterligere infeksjon.

Trinn i rotbehandlingen

1. Fastsettelse av en behandlingsplan. Dette lages på grunnlag av pasientens beskrivelse av symptomer og røntgenbilder 

2. Det settes bedøvelse. Så fjernes den infiserte tannen fra hulrommet i tannen og fra rotkanalene

3. Rensing og desinfisering av kanalene. I tillegg måles kanalenes lengde

4. Ordentlig fylling av kanalene. Dette gjennomføres med et spesielt materiale som hindrer senere bakterieangrep

5. Kontroll ved bruk av moderne utstyr og metoder før endelig restaurering av tannen

Hva om det skjer igjen?

Rotfylling er vanligvis svært vellykket. Dersom infeksjonen kommer tilbake må behandlingen bli gjentatt.

Hva om jeg ikke rotfyller?
Alternativet er å fjerne tanne. Når pulpa (tannnerven) er ødelagt kan den ikke helbredes. Det anbefales ikke å ha en infisert tann i munnen. Selv om noen foretrekker å fjerne tannen, er det vanligvis best å beholde så mange naturlige tenner som mulig.

Vil tannen være trygg etter behandling?
Ja, men fordi en „død” tann er mer skjør må du kanskje ha en krone for å gi ekstra støtte og styrke til tannen.

tannrotbehandling zeiss mikroskop

Hvordan kan jeg ta vare på min tann etter rotfylling?
Rotfylte tenner bør bli behandlet akkurat på samme måte som alle andre tenner. Husk å pusse tennene før du legger deg om kvelden, og gjerne en ekstra gang i løpet av dagen. Kutt ned på sukkerholdig mat og drikke. Besøk din tannlegen jevnlig for kontroll.  

Rotfylling med mikroskop


Tannleger kan nå redde tenner som tidligere måtte trekkes ut ved bruk av dental mikroskop Carl Zeiss. Våre tannleger har lang erfaring og kan derfor gjennomføre mer kompliserte behandlinger takket være denne avanserte teknologien.

Close Menu