Har du spørsmål til tannlege i Polen ? Ring oss. Vi snakker norsk +47 90126362


Protetikk behandling

Kroner, broer, fasetter, inlay, onlay, proteser. Slike løsninger faller inn under fellesbetegnelsen protetikk.

Når vi lager protetikk så gjøres det ved vårt laboratorium. Prepareringsarbeidet og selve sementering gjøres ved vårt senter, men brenning av porselen og produksjon av proteser gjøres ved vårt laboratorium.

De aller fleste har en formening om hva en krone er. En tannkrone er et veldig typisk altnernativ når tenner knekker, eller når det har blitt boret ut store deler av den naturlige tannen og erstattet med amalgam og fyllingen begynner å bli dårlig. Det er også sterkt anbefalt å få satt på kroner over tenner som blir rotbehandlet.

Måten dette gjøres på er at tannlegen preparerer tannen ved å skjære bort en del av tannen. Vi lager en kjegleform av tannen slik at de blir tynnere og kortere. Deretter tar vi ett avtrykk ved at pasienten biter i en biteskinne som er fylt med et mykt materiale. Av dette får vi en «negativ» av selve tannen, som gjør at våre teknikker ved hvordan underlaget til kroner (oversiden til den gjennværende tannen) ser ut. Basert på dette får teknikkeren til å brenne en krone som passer 100% til den gjennværende tannen og lage en ny krone. Denne kronen vil så bli sementert fast av tannlege.

Det samme gjelder for broer, inlay og onlay. Mens en bro er kroner som er støpt sammen for å erstatte manglende tenner, eventuelt å få satt flere tenner sammen slik at man styrker enkelttenner (fordeler belastningen). En bro kan være fra to til sektsten ledd. Bro er en typisk løsning for å få erstattet tapte tenner, spesielt der det er flere tenner som må erstattes eller i de tilfellene der implantasjon er umulig.

Inlay og onlay er mer eller mindre det samme. Litt samme prosedyre som ved krone, men man slipper å preparere hele tannen, men kunn der det er ett hull, eller den delen av tannen som er skadet. Selve prosessen er den samme: Tannlegen tar ett avtrykk (en negativ) av den delen av tannen som skal erstattes, for så å sende dette til laboratoriumet som lager en fylling i porselen. Ett inlay er når fyllingen dekker kun «innsiden» av tannen, mens det heter onlay når fyllingen også dekker sideveggene av tannen.

Fasetter, eller skallfasetter. Dette er kosmetisk behandling primært for de fremste tennene. Ved slik behandling vil vi preparere tennene, ta avtrykk for så få vårt laboratorium til å lage disse fasettene. Det er tynne porselenflater som så sementeres på tennene for å gi ett perfekt estetisk utrykk. Den største fordelen med slik behandling kontra kroner er at det er ett mindre inngrep og mindre skadelig for tennene. Løsningen er skjørere og mindre holdbar, og man må regne med. en kortere levetid for fasetter en kroner.

Close Menu