Har du spørsmål til tannlege i Polen ? Ring oss. Vi snakker norsk +47 90126362

Konsultasjon


Den absolutt viktigste delen med tannbehandlingen er å stille en riktig medisinsk diagnose og videre holde en dialog med pasienten som gjør det mulig for tannlegen å finne ut hvordan problemene har oppstått, hvordan man best kan ordne med disse og hva slags endelig løsning som er best egnet for pasienten.

Det er derfor vi bruker veldig mye ressursjer på konsultasjonen. Vi tar både panoramisk røntgenbilde, punktrøntgen og vanlige bilder før vi starter. Vi har gjerne to eller tre spesialister involvert i utarbeidelsen av behandlingsalternativer og vi tar oss alltid tid til å utarbeide foreskjellige alternative løsninger og ikke minst lar vi pasienten få fortelle sin historie og komme med kommentarer til de vurderingene vi gjør og være med i beslutningsprosessen når man velger hva slags type behandling og hva slags resultat man ønsker å oppnå.

En vanlig konsultasjon ved vår klinikk tar fra tretti til seksti minutter. Det hender imidlertid at det kan ta flere dager da vi trenger svar på prøver, må gjøre videre undersøkelser og kanskje støtte oss på spesialister knyttet til universitetet som vi sammarbeider med.

Klinikken har eget RGT senter og har radiolog tilgjengelig. Det betyr at vi både kan ta vanlig røntgen, punktrøntgen, CT av hele kjever men også mikro CT. Underveis i konsultasjonen så kan vi vurdere hvor detaljerte bilder vi trenger, og kan i løpet av minutter ha bilder klare som man hjemme i Norge står flere uker på venteliste for å få tatt.

Videre er vi veldig fokusert på å jobbe i team. For pasienter med sammensatte problemer så opplever vi ofte at våre spesialister kan være uenige om hvordan man skal behandle enkelte tenner og hvordan man skal se helheten og på den måten finne beste løsning for pasienten. Det er derfor veldig viktig for oss at vi har spesialister tilgjengelig som kommer med sine vurderinger innen sine felt, også vil det til slutt være en generalist som samler sammen trådene, ser på den helhetlige løsningene og utarbeider de alternative behandlingsplanene som blir fremlagt for pasienten.


Første time

Hva skjer under konsultasjonen, og hvordan vil din første dag bli hos oss.

1: Papirarbeid: Før du gjør noe som helst ved klinikken må du fylle ut et skjema med navn, adresse, kontaktinformasjon samt ”medisinsk rapport”. Hvilke sykdommer du har eller har hatt, allergier, spesifikke tannproblemer samt hvilke medisiner du eventuelt går på. Dette er obligatorisk og noe alle våre pasienter må gjøre før vi kan starte noen form for behandling.

2: Panoramisk røntgenbilde: Neste steg er å få tatt røntgenbilder. Samtlige som kommer på konsultasjonstime hos oss begynner med å ta ett panoramisk røntgenbilde. Dette er primært for å få en oversikt over samtlige tenner og gjerne litt om hvordan den generelle tannstatusen er før legen starter sin gjennomgang.

3: Kort samtale: Før røntgenbilde blir fremkalt får du en kort konsultasjon med tannlegen hvor du får forklare dine ønsker, bakgrunnen for ditt besøk ved klinikken og hvilke forventinger du har for din behandling. Dette er viktig slik at vi vet hva du ønsker, slik at vi kan ta det med i våre betraktninger når vi senere skal legge frem de alternativene du har og hva slags behandling vi anbefaler.

4: Konsultasjon: Din tannlege gjør en grundig gjennomgang av ditt røntgenbilde, samt fysisk sjekk av dine tenner. Du vil få forklart, både på røntgenbilde, og ved å se bilder tatt av oralkamera hva tannlegen undersøker. Hver tann og tannområde vil bli gjennomgått.

5: Informasjon: Etter at hver tann er gått gjennom vil du få generell informasjon om hva tannlegen har funnet. Mer generelt får du forklart hva tannlegen mener som må gjøres, bør gjøres og hva som kan gjøres, og hvordan dette passer med de forventingene du hadde før du kom nedover.

6: Dine spørsmål: Hjelp til å stille de ”riktige” spørsmålene. Mange oppfatter tannlegestolen som en stressende og presset situasjon. Å utrykke seg på engelsk er ikke nødvendigvis det enkleste. Derfor er det viktig at du tar deg god tid i denne prosessen. Hvis noe er uklart, eller det er noe man lurer på så er det bedre å stille spørsmål ved dette tidspunktet og ikke etter at vi har startet. Vi hjelper til så godt vi kan med både medisinske forklaringer samt vurdere de forskjellige forslagene opp mot hverandre. Vi viser på modeller, bilder og illustrasjonsfilmer hva vi planlegger å gjøre, men det hjelper ingenting så fremt ikke pasienten snakker til oss og forteller oss hva han føler og tror.

Vi starter ikke med noe behandling før vi er 100% sikre på at pasienten er inneforstått med hva behandlingen som er foreslått innebærer og før vi føler at pasienten gjør ett riktig valg når vedkommende ønsker å starte behandlingen.

7: Behandlingsplan: Du vil få en omtrentlig pris og tidsestimat allerede mens du sitter i tannlegestolen. Før du eventuelt begynner noe behandling vil du få en skriftlig behandlingsplan som inneholder både pris, tidsbruk og fremgangsmåte. Det kan ta fra 20 minutter til en halv dag å utarbeide denne. Når du har mottatt denne planen, er 100 prosent sikker på at du forstår dens innhold (med hjelp av tannlegen og eventuelt vår norske representant) så trenger vi en signatur. Ved å underskrive her forplikter du deg til å være tilgjengelig og samarbeidsvillig på klinikken, og klinikken forplikter seg til pris og tidsrammen som planen indikerer, samt behandling av ypperste kvalitet. Behandlingen vil starte umiddelbart etter at du har akseptert denne behandlingsplanen, og du vil få et timekort med dine resterende timer ved klinikken.

Close Menu