Har du spørsmål til tannlege i Polen ? Ring oss. Vi snakker norsk +47 90126362

Tidsbruk

Dette er noe vi er veldig stolt over. Etter å jobbet med tannturisme i snart ti år, så har vi lært hvor viktig det er for våre reisende og ikke bare få best mulig behandlig til gode priser men også at vi klarer å levere våre tjenester på en effektiv og god måte. På den måten kan den reisende få gjort veldig mye på kort tid og både spare penger i henhold til antall reiser, men også antall dager på hotell/leilighet.

Vi har gode avtaler med våre tannleger,asistenter og våre laboratriumspersonell. Når det kommer pasienter fra utlandet som har fly hjem på fredagskveld, og vi sier fem hele dager for å fullføre behandlingen, så er vi ferdig på fredag, god tid før flyet går. Det kan bety mye og intensiv behandling, men hvis det er det pasienten ønsker og det er medisinsk forsvarlig, så er det det vi gjør. Så mye behandling som pasienten ønsker på så kort tid som mulig.

Under lister vi opp de vanligste prosedyrene og en oversikt over hvor lang tid vi trenger. Dette er en «tommelfingerregel» og det kan selvfølgelig være untak, så før man planlegger reisen i detalj så er det fint å kontakte oss for en samtale slik at vi kan kartlegge tidsbruken som er nødvendig.

Eksempler på tidsbruk

BEHANDLINGVARIGHET
Implantater3-5 dager
Broer5-7 dager
Protese5 dager
Sinus lift6-9 dager
Bentransplant4-5 dager
Kroner5 dager
Skifting av fyllinger1 dag
Karris og sjekk1 dag
Rotfylling1 dag
Hygiene og hviting1 time

Tannleger i utlandet

Hva er de største forskjellene mellom vår filosofi og hva du er vant med fra Norge?

Etter Polens inntreden i den Europeiske Unionen (EU) i 2004 har EU lagt store føringer på kvalitetsikring innen det polske helsevesenet. Som et viktig ledd i EUs ønske om fri flyt av arbeidskraft har det vært stor fokus på standardisering av utdanning og på kvalitet innenfor tannlegeyrket hos EUs medlemsland.

Dette for å sikre at både nivået på tannlegene samt behandlingene som gis i de forskjellige medlemsstatene holder høyeste nivå. (De samme reglene gjelder for medlemmer av EFTA, deriblant Norge) Alle tannleger som ønsker å praktisere i andre land enn sitt eget trenger å gjennomføre en prøve utarbeidet av EU i det spesifikke landet tannlegen ønsker å arbeide i. Når denne prøven er bestått står tannlegen fritt til å praktisere i dette medlemslandet.

Dette arbeidet innad i EU har ført til tre utviklinger de siste fem til ti årene innenfor dette området.

1. Antallet studenter som utdanner seg utenfor hjemlandet har økt betraktelig. For Norge gjelder dette spesielt land som Polen og Slovenia

2. Tannleger er i mindre grad avhengig av å jobbe i sitt hjemland. Flere tannleger ønsker å jobbe utenfor sitt eget land, både for opplevelsen, bedre økonomiske betingelser og for å få videre erfaringer.

3. Flere nasjonale klinikker gjennomgår prøver som gjør de i stand til å behandle internasjonale pasienter. Det siste punktet har ført til at land som Polen, Estland, Tsjekkia og Ungarn har hatt en voldsom pågang av ‘tannturister’ som oppsøker disse landene som en følge av de lave prisene og den gode kvaliteten på utstyr og leger.

Denne bølgen av utenlandske pasienter har videre ført til en økende profesjonalisering, og at nivået både på tannlegene og klinikkene generelt er meget høyt i disse landene.

Myter om polske tannleger

Myter om polske tannleger

Vi møter mye skepsis og motstand for våre tjenester og kvaliteten vi tilbyr. Det meste av dette kommer direkte fra den norske tannlegeforeningen (enten direkte  gjennom uttalelser i media, eller indirekte via deres eget fagblad, tannlegetidene)

En annen kilde er de norske klinikkenes egne hjemmesider som veldig ofte advarer pasientene fra å dra til utlandet. Vi får også høre fra de som kommer ned til  Krakow at de både har blitt advart og i flere tilfeller faktisk har blitt truet til å ikke reise nedover.

Bl.a. har vi hørt fra en av våre pasienter at vedkommendes tannlege fortalte han at:Det er meget farlig å reise til Polen for å få utført tannlegearbeid. For det første har du ingen forsikringer, nivået er mye lavere enn hva det er i Norge, og hvis det  skulle skje noe mens du er i Norge så er det ingen norsk tannlege som kommer til å røre ved ditt problem”

Vi blir selvfølgelig oppgitt når vi hører den manglende respekten disse tannlegene har for sine polske kollegaer og hvor lite de faktisk vet, eller hvor lite det koster dem å feilinformere sine egne pasienter.

Vår klinikk er sertifisert med bevis for den absolutt høyeste standarden for kvalitet på sine tjenester. Det skulle være bevis nok for at kvaliteten på behandlingen i mange tilfeller er overlegen i forhold til et mindre kontor i Norge, som verken har utstyret eller kompetansen vår klinikk besitter. Videre er alle helsepersonell pliktig til å hjelpe pasienter som trenger øyeblikkelig akutt hjelp. Om denne pasienten tidligere har vært i Polen, Sverige eller Afrika så er både leger og tannleger pliktige til å bistå ved akutt behandling.

«Ikke noen form for forsikring». Som svar til det så refererer vi til vår garanti side (link) og vil gjerne finne en norsk klinikk som tilbyr tilsvarende garantier!

Øvrige myter og usannheter:

Utenlandske klinikker overbehandler sine pasienter.

Vår klinikk er ISO-Sertifisert. Vår klinikk har tatt i mot utenlandske pasienter siden  2003 og klinikken har foreløpig ikke vært i noen rettslige tvister angående dette. Videre fortsetter våre pasienter å reklamere om vårt tilbud til både sine venner, familie og øvrige betjenter.

Det settes alltid inn implantater.

Dette er feil. Vår klinikk legger alltid frem alle mulige alternativer og forklarer fordeler og ulemper med hver behandling. At vår klinikk kanskje gjør flere implantatinngrep enn hva som er vanlig i Norge kan kanskje komme av at pasienter som reier hit er mer innstill på dette og når et implantat her nede koster under 10.000 kroner (alt inkludert) mot 25-35.000 kroner i Norge så er kanskje det også en viktig faktor?

Nordmenn betaler mye mer enn polske pasienter.

Dette er delvis riktig. Vår klinikk tar fra 0 til 15% mer for sine tjenester for utenlandske pasienter kontra polske pasienter. Dette kommer av flere ting, men de viktigste er: For noen tjenester må avtaleboken ryddes på forhånd og det er knyttet usikkerhet til hvor mye behandling vedkommende må ha, og klinikken vil miste omsetning fra sine polske klienter (som utgjør omtrent 50% ved vår klinikk)Den andre grunnen er at klinikken bruker lengre tid på å forklare utenlandske pasienter hva som må gjøres og hva det koster og hvor lang tid det vil ta.

Det tredje punktet er at klinikken står på tå hev for utenlandske pasienter. Hvis en nordmann skal fly hjem på søndag ettermiddag og klinikken ikke er ferdig med behandlingen på lørdagsettermiddag så holder klinikken åpent på søndag nettopp  for at Ola Nordmann skal kunne reise tilbake med et vellykket resultat. Dette  gjelder både klinikkens tannleger, men også vårt laboratorium hvor utenlandske  pasienter som har en flybillett som setter deadline, alltid får førsteprioritet.

Du har ingen forsikringer.

Klinikken har egne garantiordinger på det arbeidet som gjøres. Videre er Polen medlem av EU og alle private klinikker i EU følger samme regler for pasienterstatninger.

Kvaliteten på arbeidet er lavere.

Vår klinikk har bedre og nyere utstyr enn de aller fleste klinikkene i Norge. Videre er nivået på alle våre tannleger meget høyt og samtlige har erfaringer både nasjonalt og internasjonalt både når det gjelder utdanning og etterutdanning.

Norske kontra utenlandske tannleger

Vi sitter ikke i noen posisjon til å si noe generelt om alle norske tannleger og dette er langt fra ment som en generaliserende mening om alle norske tannleger. Det vi baserer oss på her er hva vi hører fra over 4000 norske pasienter som har vært nede i Krakow og over 10000 henvendelser på enten telefon eller email.

Og det er en del trekk som er gjennomgående og som vi skal prøve å oppsummere her.

En pasient som går til en norsk tannlege får ofte en time nå og en time da, og det pusses litt her og det pusses litt der. Konklusjonen er at pasienten “aldri” blir helt ferdig og kostnadene ser ut til å bare fortsette å fortsette.

Ved vår klinikk vil det være en annen tilnærming. Kort fortalt så får du høre det verste først. Hva må gjøres for at din tilstand skal bedres og opprettholdes der over  tid. I stede for å “pusse” på en rekke småproblemer vil tannlegene gå igjennom hva som er årsaken til problemet og finne ut hvordan dette kan løses for å finne varige løsninger.

Et eksempel kan være at en pasient kommer ned til Krakow med svært slitte tenner. Han har i flere år gått til norske tannleger som enten har satt på noen kroner, eller forlenget/styrket de tennene som er mest slitt. Dette er ikke en vedvarende løsning og pasienten må inn og “justere” eller gjøre behandlingen på nytt hver 6 måned, 12 måned eller innen 2-3 år.Ved vår klinikk vil man da ta hele pasientens historie opp til vurdering. Hvorfor slites tennene? Er det noe mekanisk, er det noe medisinsk forklaring, er det fysiske eller kanskje også psykiske problemer som ligger bak. I et slikt tilfellet vil flere spesialister se på pasienten og diagnosen kan være så enkel som at “nivået på bittet” er for lavt. (Kan komme av tap av tenner) og at nye kroner vil umulig løse dette problemet på sikt, men at det må til en “full service” for å få hevet bittet og deretter satt på nye kroner.Denne “helhetstankegangen” gjør at noen behandlingsplaner her nede kan bli dyrere enn hva tilfellet er fra den norske tannlegen, og det er kanskje akkurat det som gjør at våre norske tannleger ikke “tør” å jobbe etter disse prinsippene.

En annen stor forskjell vi merker er at vår klinikk ønsker å jobbe intensivt ved en pasient. Det kan være flere tannleger som jobber med en og samme pasient, men når først en pasient har startet behandlingen så ønsker man her nede å gjøre så mye som mulig innen den gitte tidsrammen. Mens man i Norge får time annenhver uke, vil man her få lengre timer og gjerne 2 og 3 avtaler hver dag. Bakgrunnen for dette er at en pasients tilstand vil forandre seg fra besøk til besøk samt at tannlegen vil ha en klarere hukommelse for hva pasientens preferanser og problemer er og kan dermed yte en bedre service og bedre tjenester.

En annen fordel med dette er at pasienten slipper å ha “starte på nytt” hver gang man skal til tannlegen og man føler at noe faktisk blir gjort når man er i gang.

Av mer tekniske forskjeller så merker vi at den “polske skolen” lettere tyr til rotfylling i stedet for trekking av tenner. Målet er alltid å kunne bevare levende tenner, men hvis ikke tannen kan reddes så vil de forsøke å rotfylle tannen for  deretter å sette på en krone, mens i Norge (i følge flere av våre pasienter) vil tannen være moden for å trekkes.

Close Menu